Save the date

Beste vrienden en belangstellenden,

Helaas hebben we om diverse redenen, in overleg met alle betrokkenen, moeten besluiten ook dit jaar online te gaan. Dat betekent dat studenten van alle bovengenoemde conservatoria de Focus Day vanuit hun eigen gebouw bijwonen.

Mocht u ons willen volgen op deze dag, van harte welkom! U kunt inloggen door de volgende Zoom-link te gebruiken: Meeting ID: 289 218 8886 / Passcode: 890753.

Meer informatie vindt u op onze nieuws pagina.

Het bestuur van de Jan Pustjens Foundation

De stichting

Statutaire bestuurssamenstelling per januari 2020

Else Broekman, voorzitter
Arend de Roever, penningmeester
Herman Rieken, secretaris
Sjoerd van den Berg
Arnold Marinissen - artistiek adviseur
Manon Wagenmakers - secretariële ondersteuning

Beloningsbeleid
De bestuurders zullen hun expertise belangeloos ter beschikking stellen en voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.  Er zal geen beroep gedaan worden op vacatiegeld.

Algemene gegevens

Stichting Jan Pustjens Foundation,
Ook genoemd Stichting JPF

Plantage Parklaan 12
1018 ST Amsterdam
E-mail info@janpustjensfoundation.nl

Kamer van Koophandel no. 62350595
RSIN no. 8547.81.857
Bankrekening: NL20ABNA0477493564

ANBI

ANBIDe Stichting heeft van de belastingdienst de status verkregen van een ANBI dan wel een zgn. culturele ANBI.
ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Hieraan zijn, voor zowel schenker als verkrijger, belastingvoordelen verbonden die door de belastingdienst als volgt omschreven worden:

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De Stichting als ontvanger hoeft geen belasting over de verkregen bedragen te betalen.

Check altijd uw persoonlijke omstandigheden bij het doen van giften, omdat deze individueel kunnen verschillen.

 

Financieel Verslag 2023

Het banksaldo per 01.01.2023 bedroeg €26.737

Aan giften ontvangen €10.050
---------
saldo €36.787


De uitgaven bedroegen:

  • Administratie, IT, vergaderen €1.557
  • Projecten €3.500
  • Jan Pustjens Focus Day €5.423

---------
totale uitgaven €10.480

Het banksaldo per 31.12.2023 bedroeg €26.307

Balans per 31-12-2023

Activa                                               Passiva

Liquide middelen €26.307              Kapitaal €26.307

Financial Report 2023

As per 01.01.2023 the bank account had a credit of €26.737

The foundation received contributions of €10.050

Expenses;

  • Administration and office costs €1.557
  • Projects €3.500
  • Jan Pustjens Focus Day €5.423

--------
Total expenses €10.480

Balance of the bank account €26.307

Balance sheet as per 31-12-2023

Assets Liability.                              Liability

Liquid assets €26.307                    Equity €26.307

AVG

De JPF werkt conform een privacy protocol, e.e.a. inzake de AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Jan Pustjens

Jan Pustjens was een begenadigd slagwerker die nationaal en internationaal furore maakte. Hij was als solo slagwerker verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest.

Nieuws

In 2018 bezocht de Jan Pustjens Stichting het TROMP slagwerk concours om een ​​speciale prijs uit te reiken om een ​​jong talent verder te ondersteunen. De prijs werd uitgereikt aan Elliott Gaston-Ross! We wensen hem het allerbeste in zijn veelbelovende carrière en muzikale reis!

Op donderdag 12 april 2018 kwamen we (mijn moeder, Ramon Lormans , en ik) na een lange reis aan in Hiroshima. We werden opgehaald door een moeder van éen van de ensemble-leden van het Hiroshima Junior Marimba Ensemble. De mensen van de organisatie waren erg attent, lief en wilden dat alles ging volgens plan.
Filmimpressie van de 3de Jan Pustjens Focus Day op 28 januari 2018 gehouden in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.
JP Focus Day 2018, op 28 januari jl. werd een zeer succesvolle dag die in het teken stond van een unieke masterclass van Zoltán Rácz

Graag verwijzen wij u naar de Engelse site - zie rechtsboven - voor de leuke bijdrages van Mervyn Groot en Sven Hoscheit, naar aanleiding van support van de Stichting die zij hebben ontvangen, voor de verdere ontwikkeling van hun projecten.