Save the date

Beste vrienden en belangstellenden,

Helaas hebben we om diverse redenen, in overleg met alle betrokkenen, moeten besluiten ook dit jaar online te gaan. Dat betekent dat studenten van alle bovengenoemde conservatoria de Focus Day vanuit hun eigen gebouw bijwonen.

Mocht u ons willen volgen op deze dag, van harte welkom! U kunt inloggen door de volgende Zoom-link te gebruiken: Meeting ID: 289 218 8886 / Passcode: 890753.

Meer informatie vindt u op onze nieuws pagina.

Het bestuur van de Jan Pustjens Foundation

De stichting

Statutaire bestuurssamenstelling per januari 2020

Else Broekman, voorzitter
Arend de Roever, penningmeester
Herman Rieken, secretaris
Sjoerd van den Berg
Arnold Marinissen - artistiek adviseur
Manon Wagenmakers - secretariële ondersteuning

Beloningsbeleid
De bestuurders zullen hun expertise belangeloos ter beschikking stellen en voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.  Er zal geen beroep gedaan worden op vacatiegeld.

Algemene gegevens

Stichting Jan Pustjens Foundation,
Ook genoemd Stichting JPF

Plantage Parklaan 12
1018 ST Amsterdam
E-mail info@janpustjensfoundation.nl

Kamer van Koophandel no. 62350595
RSIN no. 8547.81.857
Bankrekening: NL20ABNA0477493564

ANBI

ANBIDe Stichting heeft van de belastingdienst de status verkregen van een ANBI dan wel een zgn. culturele ANBI.
ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Hieraan zijn, voor zowel schenker als verkrijger, belastingvoordelen verbonden die door de belastingdienst als volgt omschreven worden:

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De Stichting als ontvanger hoeft geen belasting over de verkregen bedragen te betalen.

Check altijd uw persoonlijke omstandigheden bij het doen van giften, omdat deze individueel kunnen verschillen.

 

Financieel Verslag 2022

Het banksaldo per 01.01.2022 bedroeg € 21.812.

In 2022 is aan giften ontvangen € 10.003.

De uitgaven bedroegen totaal € 5.078:

  • € 1.539  (Administratie, IT, vergaderen ) 
  • € 3.539  (JP Focus Day 2022)


Het banksaldo per 31.12.2022 bedroeg € 26.737.

 

Balans per 31.12.2022:
Activa
Liquide middelen
€ 26.737
Passiva
Kapitaal
€ 26.737

 

AVG

De JPF werkt conform een privacy protocol, e.e.a. inzake de AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Jan Pustjens

Jan Pustjens was een begenadigd slagwerker die nationaal en internationaal furore maakte. Hij was als solo slagwerker verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest.

Nieuws

Beste vrienden en belangstellenden,

We zijn enorm blij dat we a.s. zondag eindelijk weer live mogen gaan met onze Jan Pustjens Focus Day bij het Conservatorium van Amsterdam, en dan ook meteen met een heel bijzondere editie!

Op zondag 7 februari vond in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam voor de 7e keer de JP FocusDag plaats. Het thema was “improvisatie”. De samenwerking met de master van dit jaar, Alexandre Babel van Eklekto, Geneva Percussion Center, was uitermate geslaagd.

In 2018 bezocht de Jan Pustjens Stichting het TROMP slagwerk concours om een ​​speciale prijs uit te reiken om een ​​jong talent verder te ondersteunen. De prijs werd uitgereikt aan Elliott Gaston-Ross! We wensen hem het allerbeste in zijn veelbelovende carrière en muzikale reis!

Op donderdag 12 april 2018 kwamen we (mijn moeder, Ramon Lormans , en ik) na een lange reis aan in Hiroshima. We werden opgehaald door een moeder van éen van de ensemble-leden van het Hiroshima Junior Marimba Ensemble. De mensen van de organisatie waren erg attent, lief en wilden dat alles ging volgens plan.
Filmimpressie van de 3de Jan Pustjens Focus Day op 28 januari 2018 gehouden in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.
JP Focus Day 2018, op 28 januari jl. werd een zeer succesvolle dag die in het teken stond van een unieke masterclass van Zoltán Rácz

Graag verwijzen wij u naar de Engelse site - zie rechtsboven - voor de leuke bijdrages van Mervyn Groot en Sven Hoscheit, naar aanleiding van support van de Stichting die zij hebben ontvangen, voor de verdere ontwikkeling van hun projecten.