Save the date

Beste vrienden en belangstellenden,

Helaas hebben we om diverse redenen, in overleg met alle betrokkenen, moeten besluiten ook dit jaar online te gaan. Dat betekent dat studenten van alle bovengenoemde conservatoria de Focus Day vanuit hun eigen gebouw bijwonen.

Mocht u ons willen volgen op deze dag, van harte welkom! U kunt inloggen door de volgende Zoom-link te gebruiken: Meeting ID: 289 218 8886 / Passcode: 890753.

Meer informatie vindt u op onze nieuws pagina.

Het bestuur van de Jan Pustjens Foundation

Beleid

Het beleidsplan is er op gericht initiatieven te nemen en werkzaamheden te verrichten die uitvoering geven aan de doelstellingen van de stichting. Het betreft in grote lijnen het selecteren van mogelijkheden, waarbij de doelstellingen zo effectief mogelijk, met de beschikbare middelen, kunnen worden gerealiseerd.

Naast de reeds bij de oprichting toegezegde donaties, zal een actieve fondsenwerving worden uitgevoerd, bij zowel sympathisanten in de wereld van de muziek, als daarbuiten. Er zal een actief p.r. beleid gevoerd worden, om de Stichting JPF onder de aandacht te brengen van een breed publiek, waarbij nadrukkelijk zal worden gestreefd dit mede te doen buiten het traditionele en reeds bestaande circuit van de klassieke muziek.

Het werven van fondsen ter ondersteuning van de nog te ontwikkelen activiteiten zal in eerste instantie individueel per project op de afgestemde doelgroep worden gericht, om te participeren in de realisatie daarvan. Ten tweede is het doel meerdere doelgroepen in de wereld van klassieke muziek, orkesten en opleidingsinstituten en hun trendvolgers te benaderen, om in bredere zin de stichting te ondersteunen. Daarbij wordt gezocht naar een solide basis voor continuïteit in de toekomstige activiteiten.
De website zal er mede toe dienen om aan belangstellenden de mogelijkheid te geven voorstellen te doen of aanvragen in te sturen. Het beoordelen van deze aanvragen voor ondersteuning en bijdrages die individueel dan wel collectief worden ingediend, wordt gedaan door het bestuur. Deze zullen op basis van de criteria zoals vastgesteld in de doelstellingen worden getoetst op wenselijkheid, haalbaarheid en financiële mogelijkheden.

Bij toewijzing zal actieve begeleiding en controle plaats vinden, voorzien van voortgangsrapportage en blijvende toetsing aan de doelstellingen, hetgeen mede tot de bestuurlijke werkzaamheden zal behoren.

Jan Pustjens

Jan Pustjens was een begenadigd slagwerker die nationaal en internationaal furore maakte. Hij was als solo slagwerker verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest.

Nieuws

In 2018 bezocht de Jan Pustjens Stichting het TROMP slagwerk concours om een ​​speciale prijs uit te reiken om een ​​jong talent verder te ondersteunen. De prijs werd uitgereikt aan Elliott Gaston-Ross! We wensen hem het allerbeste in zijn veelbelovende carrière en muzikale reis!

Op donderdag 12 april 2018 kwamen we (mijn moeder, Ramon Lormans , en ik) na een lange reis aan in Hiroshima. We werden opgehaald door een moeder van éen van de ensemble-leden van het Hiroshima Junior Marimba Ensemble. De mensen van de organisatie waren erg attent, lief en wilden dat alles ging volgens plan.
Filmimpressie van de 3de Jan Pustjens Focus Day op 28 januari 2018 gehouden in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.
JP Focus Day 2018, op 28 januari jl. werd een zeer succesvolle dag die in het teken stond van een unieke masterclass van Zoltán Rácz

Graag verwijzen wij u naar de Engelse site - zie rechtsboven - voor de leuke bijdrages van Mervyn Groot en Sven Hoscheit, naar aanleiding van support van de Stichting die zij hebben ontvangen, voor de verdere ontwikkeling van hun projecten.